Lokaal bouwteam groot succes

Lokaal bouwteam zonnepark groot succes

De bouw van zonnepark De Groene Weuste vordert gestaag. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de montage van de onderconstructie.  Deze is nu gereed. De langs- en dwarsliggers zijn gemonteerd op de schroefpalen. Deze operatie is uitgevoerd door Weenk Schoeffunderingen uit Nijverdal. Het was een arbeidsintensieve klus waarvoor de nodige mankracht is ingezet.
De stichting heeft zich ten doel gesteld om voor deze werkzaamheden mensen in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. In overleg met de gemeente en Soweco zijn hiervoor circa 20 mensen geselecteerd. Het zijn mensen met verschillende achtergronden: werkzoekenden, mensen met een beperking en statushouders. Sommige van hen staan nog aan het begin van hun inburgering en moeten ook nog de Nederlandse taal leren. Wij hebben hen de gelegenheid geboden om dat ook al in een werksituatie te doen.

Coördinatie door Soweco
Voordat de mensen aan de slag gingen hebben we ze allemaal uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst bij Soweco. Daar is verteld wat de plannen zijn met het zonnepark en welke werkzaamheden zij zouden gaan verrichten. Daarbij zou Soweco de inzet van de mensen gaan coördineren.
Nu de onderconstructie gereed is hebben we een tussenbalans opgemaakt. Hoe hebben we de inzet van deze groep mensen ervaren?
De belangrijkste conclusies op een rijtje:
– 4 werkzoekenden van de gemeente hebben een andere baan gevonden. Dit is mede te danken aan de werkervaring bij het zonnepark.
–  Sommige mensen vonden het werk zwaar. Met hen is gezocht naar maatwerk, rekening houdend met hun beperking.
– Er zijn geen afvallers; Alle mensen die zijn gestart zijn tot het eind gebleven.
– Mensen met verschillende achtergronden uit verschillende landen hebben goed met elkaar samengewerkt. Taalbarrières werden soms met handen en voeten overbrugd.
– Extra aandacht moest worden besteed aan de veiligheidsinstructies, soms in het Arabisch.
– Het was soms een puzzel om mensen in te plannen. Sommigen werken in deeltijd of moeten naar Nederlandse les. Soweco heeft dit prima georganiseerd.
– De mensen zijn zich steeds meer betrokken gaan voelen bij “hun” park. Zelfs mensen die een baan hebben gevonden komen informeren hoe het gaat.

Geplaatst in Uncategorized.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *