Weer een stap dichterbij

Alle kabels zijn getrokken en worden gemonteerd. Vorige week zijn de zonnepanelen gearriveerd en 2240 optimizers van Solaredge. 20 km solarkabel en 3o.ooo tie wraps. De eerste zonnepanelen zijn inmiddels al gelegd. Met de weersomstandigheden zit het wel goed. Het gaat voortvarend met de werkzaamheden.

Vrijwilligers gestart met uitbreiding van De Groene Weuste

Maandag 15 maart zijn de vrijwilligers (waaronder 2 dames!) begonnen en de mensen uit ‘de kaartenbak’ van de gemeente via uitzendbureau Twente Personeelsdiensten. De montage van de ‘tafels’, het vastzetten van de profielen en kabels. Anexo was aanwezig om de productiemeters te plaatsen. Monteurs van Paauwe trokken stringkabels en monteerden kabels in de transformatoren.

Profielen geleverd voor De Groene Weuste

12 meter lange stalen profielen zijn afgeleverd bij het zonnepark De Groene Weuste. Komende week zullen die op de funderingsschroeven worden gemonteerd. Hiervoor hebben we mensen ‘uit de kaartenbak van de sociale dienst’ bereid gevonden om mee te werken om werkervaring op te doen en zo weer naar de reguliere arbeidsmarkt te kunnen doorstromen. Sommigen full time, anderen enkele dagen per week. Het betreft montagewerk, kabels trekken, elektrotechnisch werk en wat verder aan de orde komt bij de bouw van de uitbreiding van de Groene Weuste. Om alles goed te organiseren is Nicole van uitzendbureau Twente Personeelsdiensten uit Wierden ingeschakeld. De coördinatie in het werk is in handen van Joost van Weenk Schroeffundering. De elektronica wordt door Johan van Paauwe Installaties uitgevoerd. Ook uit Wierden. De algehele leiding van Kees van SDEWE.

De profielen zijn geleverd

12 meter lange stalen profielen zijn afgeleverd bij het zonnepark De Groene Weuste. Komende week zullen die op de funderingsschroeven worden gemonteerd. Hiervoor hebben we mensen ‘uit de kaartenbak van de sociale dienst’ bereid gevonden om mee te werken om werkervaring op te doen en zo weer naar de reguliere arbeidsmarkt te kunnen doorstromen. Sommigen full time, anderen enkele dagen per week. Het betreft montagewerk, kabels trekken, elektrotechnisch werk en wat verder aan de orde komt bij de bouw van de uitbreiding van de Groene Weuste. Om alles goed te organiseren is Nicole van uitzendbureau Twente Personeelsdiensten uit Wierden ingeschakeld. De coördinatie in het werk is in handen van Joost van Weenk Schroeffundering. De elektronica wordt door Johan van Paauwe Installaties uitgevoerd. Ook uit Wierden. De algehele leiding van Kees van SDEWE.

De bouw vordert

Firma Weenk schroeft zo’n 200 funderingsschroeven per dag. Half maart worden daar metalen profielen aan geschroefd. Dit doen we in overleg met de gemeente. Een aantal mensen die al langere tijd werkloos zijn worden via het Wierdense uitzendbureau Twente Personeelsdiensten ingehuurd om werkervaring op te doen en te herintreden in de arbeidsmarkt. Het pad in het midden van het zonnepark is door loonbedrijf Ten Cate opgehoogd met zand uit Hoge Hexel. Door het winterweer en regen lag het er niet zo goed meer bij. Het pad zal de komende tijd gebruikt worden om ruim 100 ton materiaal te verdelen: profielen, kabels, omvormers en natuurlijk 4480 zonnepanelen.

Uitbreiding Zonnepark De Groene Weuste begonnen

De bouw van de uitbreiding van De Groene Weuste is begonnen. Lokale bedrijven zijn begonnen met het leggen van nieuwe kabels: installateur Paauwe, Ten Cate loonbedrijf (grondwerk) en Twentenergie (projectbegeleiding). Het weer zat mee vandaag. De natte grond was hardbevroren zodat het veld niet wordt kapotgereden. Deze week de kabels, volgende week wordt begonnen met de onderconstructie.

Crowdfunding voor de uitbreiding wordt voorbereid

Ook voor de uitbreiding willen we inwoners weer in de gelegenheid stellen om financieel te participeren. Wij willen hier 45.000 euro voor beschikbaar stellen.
Om ook jongeren bij duurzame projecten te betrekken bieden we in eerste instantie een kindproduct aan.
Kinderen vanaf acht jaar kunnen hieraan deelnemen. De minimum inleg is 250 euro en de maximum inleg is 5.000 euro. De rentevergoeding is 3% rente over rente. Zodra een kind 18 jaar is kan het bedrag worden opgenomen.
De crowdfunding start nadat de uitbreiding gerealiseerd is.
Wij willen graag weten of er voor dit product belangstelling bestaat. Als het u overweegt om uw kind(eren) hieraan deel te laten nemen horen we dat graag van u. 
U kunt uw belangstelling hier kenbaar maken.

Komt u ook meehelpen bij de uitbreiding van De Groene Weuste?

We gaan binnenkort starten met de werkzaamheden voor de uitbreiding. We willen nog twee rijen met zonnepanelen gaan bijplaatsen. In totaal komen er 4.480 panelen bij.
In februari worden de grondkabels gelegd door Paauwe uit Wierden. Daarna worden door de firma Weenk uit Almelo de schroeffunderingen aangebracht.
Daarop worden de profielen gemonteerd. Dit staat gepland voor maart en april. We willen dit doen met vrijwilligers die hiervoor een vergoeding ontvangen.
Wanneer de panelen komen is nog onzeker door een tekort aan grondstoffen en containers op de wereldmarkt.
Zin om weer eens iets actiefs te doen in de buitenlucht? Laat het ons dan weten. U kunt bellen naar Miranda Scheffer tel.nr. 06-54341621

Uitbreiding van De Groene Weuste komt


Ons zonnepark gaan we uitbreiden door onder de huidige panelen nog twee rijen bij te plaatsen. In totaal komen er 4.480 panelen bij. De opwekcapaciteit stijgt hiermee van 4 naar 5,5 MWp. Dit is mogelijk met een geringe uitbreiding van de bestaande installatie. De onderconstructie wordt weer geleverd door Weenk Schroeffundering uit Almelo. De zonnepanelen zijn al besteld en komen waarschijnlijk in maart. Tegen die tijd willen we met de bouw beginnen. We willen de bouw in eigen beheer gaan uitvoeren met vrijwilligers, statushouders en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.