Wat kan het zonnepark De Groene Weuste voor u betekenen?

Realisatie zonnepark


Een inwonerinitiatief van Stichting Duurzame Energie Wierden Enter (SDEWE)
Hoofddoel: Bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente
Nevendoel: Realiseren van maatschappelijk rendement onder het motto:

Een zonnepark Van, Voor en Door Wierden

Resultaat: Een unieke uitwerking en juridische constructie, verder te noemen: "Het Wierdens model”.

Projectteam v.l.n.r. Kees van Dorth, Miranda Scheffer en Wil Jacobs

De cijfers
    Locatie: Weuste Noord in Wierden noord
  • Oppervlakte: 4,5 ha
  • Aantal panelen: 17.920 met een totaal vermogen van 5,5 MWp
  • Levert stroom voor circa 1.700 huishoudens

- Bij contractering hoofdaannemer is bedongen dat het werk zoveel mogelijk door lokale ondernemers wordt uitgevoerd: werkgelegenheid en versterken van de lokale economie.

-Bij de uitvoering krijgen werkzoekenden de mogelijkheid om werkervaring op te doen met uitzicht op een baan als “zonneparkbouwer”: Vorming van een Wierdens bouwteam dat vervolgprojecten kan uitvoeren.

-Soweco krijgt de coördinatie van de inzet van het team werkzoekenden waardoor gemeente minder hoeft bij te dragen aan Soweco.

-Onderhoud en monitoring tijdens de exploitatie door lokale partijen.

-Nadeel is wel dat de projectcoördinatie complexer is en dat lokale partijen soms duurder zijn.

-De opbrengsten van het zonnepark vloeien terug naar de Wierdense gemeenschap middels pacht, leges en OZB.

-Inwoners kunnen participeren: crowdfunding met een aantrekkelijk rendement.

-Inwoners krijgen korting op Wierdense groene stroom.

-Inkomsten stroomopbrengst t.b.v. continuïteit SDEWE en nieuwe duurzaamheidsinitiatieven.

-Investering in bewustwording duurzaamheid bij jongeren middels een speciaal crowdfundingsproduct voor (klein)kinderen en de zonnebloemwedstijd voor leerlingen van basisscholen.

-Opgebouwde expertise is beschikbaar voor andere initiatieven in Overijssel (uitrol Wierdens model).

-SDEWE werkt samen met particuliere investeerder Sunwatt BV.

-SDEWE en Sunwatt richten gezamenlijk De Groene Weuste BV op met een unieke aandelenconstructie met betrekking tot zeggenschap en rendement.

-Sunwatt brengt risicodragend kapitaal in.

-De helft van dit kapitaal komt na de bouw beschikbaar voor crowdfunding. Hierdoor lopen crowdfunders geen bouwrisico: risicoklasse B.

-SDEWE en de gemeente hebben gezamenlijk doel om het zonnepark te realiseren.

-De gemeente een selecteert geschikte locatie en wijzigt het bestemmingsplan.

-De gemeente en SDEWE sluiten een intentieovereenkomst: SDEWE pacht de grond en heeft een inspanningsverplichting om het park te realiseren.

-De gemeente stelt zich hierbij welwillend op m.b.t. pacht en leges.

-SDEWE onderhandelt zelf met marktpartijen en sluit contracten af.

-LEI-subsidie van de provincie waardoor aanloopkosten kunnen worden betaald.

-Vorming van een projectteam: technische expertise, ondernemend, voldoende tijd en gemandateerd door het bestuur om slagvaardig te kunnen handelen.

-Advisering door een Initiatievenmakelaar van de provincie.

 

Uitvoering van "Het Wierdens Model"

Uitbreiding zonnepark De Groene Weuste 2021

Actie gehouden voor scholieren "wie kweekt de hoogste zonnebloem".

Waar is het zonnepark?

Contactinformatie

Onze adres gegevens

Gildenweg 8A,
7641 AZ Wierden

Stuur ons een e-mail

U kunt een e-mail sturen naar:
duurzaamwierdenenter@gmail.com

Telefonisch bereikbaar

U kunt ons telefonisch bereiken op
0546 - 723117