Crowdfunding

Crowdfunding voor de uitbreiding van De Groene Weuste 2021

Tijdens de bouw van de eerste fase van het zonnepark is ruim 3 ton geleend van inwoners van Wierden. Ook voor de uitbreiding in 2021 willen we inwoners van Wierden weer gelegenheid geven om te participeren. Het benodigde bedrag is € 50.000. We willen voor alle kinderen de mogelijkheid bieden om financieel te participeren. Zo willen we ook jongeren meer bij ons zonnepark betrekken en bewust maken van de noodzaak om energie duurzaam op te wekken. De lening loopt 5 (3% rente) of 10 jaar (3,5%). Ouders, grootouders of anderen kunnen het bedrag namens hun kind(eren) storten. Het kind moet wel een eigen IBAN hebben. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op het tegoed, de rente wordt jaarlijks vergoed over het hoofdbedrag en de eerder bijgeschreven rente. Ouders die hun kinderen dit willen geven kunnen alvast intekenen. Grootouders, (suiker)ooms-/tantes en anderen kunnen dit alleen met toestemming van de ouders. Het minimumbedrag om mee te doen is € 250.-. Afhankelijk van de belangstelling wordt een maximum bepaald, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen mee doen. Dit keer gaan we crowdfunding zelf uitvoeren. Hoe kunt u lezen in Crowdfunding SDEWE voor de uitbreiding van De Groene Weuste.

Belangrijke informatie over de belegging vindt u in AFM-informatiedocument-Zonnepaneeldgw.

Als u wilt deelnemen dan kunt u dit doen middels het inschrijfformulier.

Informatie over de vorige Crowdfundingsactie 2017 vindt u hier.