Groene stroom van De Groene Weuste

De groenste: Het Wierdense zonnepark De Groene Weuste

Heeft u geen behoefte aan regelmatig overstappen dan kunt u ook bij ons terecht. Dan krijgt u Wierdense stroom voor een speciaal tarief (mits u in de gemeente Wierden woont) via leverancier Energie VanOns.

Onze stichting wil het gebruik van duurzame energie bevorderen en inwoners van de gemeente Wierden mee laten profiteren van ons zonnepark. Daarom geven wij hen een welkomstkorting.

U ontvang van ons 250 euro als u een contract afsluit, ook als u alleen elektriciteit afneemt, ook bij een variabel contract.  De welkomstkorting wordt uitbetaald door onze stichting bij de eindafrekening (na een jaar klant te zijn geweest).

Als de bedrijfsresultaten van De Groene Weuste het toelaten willen wij trouwe klanten belonen met een korting van 100 euro per jaar. 

Deze twee kortingen worden niet zichtbaar in het maandbedrag bij het overstappen en worden door de stichting rechtstreeks aan u overgemaakt na afloop van het jaar.

Ziet u er tegenop om over te stappen? Dat is nergens voor nodig. Met een paar muisklikken is het geregeld. En als het nodig is helpen we u erbij.

Terugleveren bij Energie van Ons

Klanten ontvangen sinds 1 maart 2023 onderstaande terugleververgoeding:
Modelcontract – 50% van het kale leveringstarief, inclusief BTW.
Flexibel contract met maandelijks wijzigende tarieven– 70% van het kale leveringstarief, inclusief BTW.
Vast contract – 70% van het kale leveringstarief, inclusief BTW.
Op dit moment kunnen geen nieuwe jaarcontracten worden afgesloten.

500 euro overstapkorting bij laag inkomen

Alle inwoners (huurders én woningeigenaren) die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen ook in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming wanneer zij overstappen naar stroom van het zonnepark De Groene Weuste via energieleverancier Energie vanOns. Bij een overstap ontvangt u van Stichting Duurzaam Wierden-Enter tien keer 50 euro per maand tot een maximum van 500 euro. Wilt u gebruik maken van deze regeling neem dan contact met ons op via het Energieloket.

De voorwaarden:

  • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie de tabel). Het gaat hierbij om uw netto salaris, exclusief vakantiegeld
  • U bent 21 jaar of ouder
  • U krijgt geen studiefinanciering
  • U woont in de gemeente Wierden
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis
  • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
  • U betaalt zelf de energierekening
  • Bij twijfel of onduidelijkheid beslist het zorgloket of SDWE

Denkt u in aanmerking te komen voor een extra overstapkorting om uw energiekosten te verlagen, neem dan contact op met het zorgloket van de gemeente Wierden, telefoonnummer 0546 – 58 09 90 of per mail: zorgloket@wierden.nl of met het Energieloket.