De Groene Weuste krijgt SDE subsidie!

Deze week heeft het ministerie van economische zaken laten weten dat ons zonnepark in aanmerking komt voor een zogenaamde SDE-subsidie. Dit is een landelijke subsidie voor duurzame energieprojecten. (Uitleg SDE leest u hier)

Wij zaten met smart op dit bericht te wachten omdat deze subsidie noodzakelijk is om het park te kunnen realiseren. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren waar wij nu staan en welke stappen we de komende tijd gaan zetten.

Nu we zekerheid hebben over de SDE-subsidie kunnen wij concrete stappen zetten. Alle vergunningen en wijziging van het bestemmingsplan zijn inmiddels geregeld.
De belangrijkste acties die wij de komende tijd ondernemen zijn:
– Het oprichten van een project-BV voor het zonnepark.
– Afspraken maken met een particuliere investeerder.
– Het selecteren van een (Nederlandse) hoofdaannemer die het park gaat bouwen.
– Gesprekken voeren met (bij voorkeur lokale) onderaannemers.
– De keuze van een energieleverancier die onze stroom gaat verkopen.
– Gesprekken met banken over de kredietverlening voor de hoofdsom van de investering.

Wij zijn blij dat we een investeerder hebben gevonden die met eigen vermogen een belangrijk aandeel wil nemen in het park. Het is iemand die wil investeren in duurzame projecten en de bouw van andere zonneparken al mogelijk heeft gemaakt. In de volgende nieuwsbrief zullen wij hem aan u voorstellen.

Hiermee is aan een belangrijke voorwaarde voldaan om bij banken een krediet aan te kunnen vragen. Als er mensen zijn die in dit stadium belangstelling hebben om een risicodragend aandeel te nemen van tenminste 50.000 euro dan komen wij daar graag mee in contact.

De crowd-funding heeft nu nog geen hoge prioriteit. Hiermee willen we pas van start gaan als het park gereed is. We weten dan hoe het project er financieel uitziet en welk rendement er geboden kan worden. Ook eventuele bouwrisico’s zijn dan uitgesloten. Op dit moment denken we aan de uitgifte van obligaties van 500 euro. Wij willen het in ieder geval laagdrempelig houden om zoveel mogelijk inwoners in de gelegenheid te stellen te participeren. Het totaalbedrag is wel aan een maximum gebonden en aanvragen worden op volgorde van aanmelding behandeld (aanmelden kan via zonneparkwierden.nl).

Wij verwachten dat het circa 3 maanden gaat duren om de financiering rond te krijgen. Een bank wil namelijk maximale zekerheid en alle risico’s uitsluiten.
Belangrijk hierbij is het kunnen overleggen van een offerte van de beoogde hoofdaannemer. Wij hebben bij enkele ervaren bouwers van zonneparken een offerte gevraagd. Het is een belangrijke keuze waarbij gekeken moet worden naar expertise, technisch ontwerp, prijs en kwaliteit.

Ook willen we dat er zoveel mogelijk werk kan worden uitgevoerd door lokale onderaannemers. Met de betreffende onderaannemers willen we afspreken dat mensen met een uitkering de gelegenheid krijgen om werkervaring op te doen bij de bouw. De gemeente wil hier ook graag aan meewerken.

Op dit moment oriënteren we ons ook op de keuze van een energieleverancier. Het gaat hierbij om een langdurig contract met een partij die een goede prijs betaalt voor onze stroom. Een belangrijke keuze omdat het ook de leverancier wordt van de groene stroom die u straks kunt gaan kopen. Voor inwoners van Wierden willen we uiteraard een aantrekkelijk tarief overeenkomen.

Zoals u ziet moet er de komende tijd veel gebeuren. Hierbij is het onze inzet dat de Wierdense gemeenschap zo veel mogelijk profijt heeft van het zonnepark.
We gaan voortvarend aan de slag en houden u op de hoogte.
Als alles meezit kunnen we in april starten met de bouw.

Geplaatst in Uncategorized.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *