Nieuwsbrief april

*|MC:SUBJECT|*


Aan:Vrienden van Zonnepark De Groene Weuste

Locatie Zonnepark De Groene Weuste

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Stichting Duurzame Energie Wieren Enter
Zonnepark De Groene Weuste
Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Zonnepark De Groene Weuste

REALISATIE  ZONNEPARK DE GROENE WEUSTE

21 april 2017

Eerste activiteit op het veld!
 
Na maanden van voorbereiding zijn de eerste activiteiten op het terrein van start gegaan.
Loonbedrijf ten Cate heeft de grond voorbewerkt en daarna ingezaaid met zaad voor paardenhooi (horsemaster).
We zijn van plan om als experiment tussen de panelen paardenhooi te gaan verbouwen en zo extra inkomsten te genereren. Als het goed is zult u het veld de komende tijd mooi groen zien worden. Wel jammer dat we later in het jaar sleuven moeten graven voor de kabels, maar dat is niet anders.
Ook is te toegangsweg tot het terrein ontsloten door het aanleggen van een dam en heeft de gemeente een groenstrook aangeplant met onder andere meidoorn. En onze eerste video van Zonnepark De Groene Weuste is gemaakt.
 
  

  
 
Crowdfunding
 
De komende weken gaan we vooral bezig met de vraag hoe we de crowdfunding gaan organiseren.
Eén uitgangspunt staat voorop en dat is dat wij zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Wierden in de gelegenheid willen stellen om mee te doen. Daarom hebben we gekozen voor het lage instapbedrag van 450 euro. U kunt straks dus al voor 450 euro participeren in het park.
Ook willen we onder de 500 euro blijven. Vanaf 500 euro krijgt u namelijk een aantal vragen te beantwoorden. De AFM stelt dit verplicht om te voorkomen dat men onverantwoorde verplichtingen aangaat.
Natuurlijk kunt u straks ook intekenen voor meervouden van 450 euro.
 
De organisatie van de crowdfunding gaan we uitbesteden aan Greencrowd die veel duurzame projecten in portefeuille heeft. Greencrowd gaat ons project beoordelen op de risico’s die investeerders lopen. Zij hebben al laten weten dat ons zonnepark weinig risico’s kent en waarschijnlijk risicoprofiel B krijgt (voor meer informatie hierover zie de website van Greencrowd). Wij hebben namelijk de zekerheid van 15 jaar SDE-subsidie en de opbrengst van de stroom.
Wat betreft de uitgaven willen we zoveel mogelijk langlopende contracten aangaan zodat we over een paar jaar niet voor verrassingen komen te staan. Daarnaast gaan we ons natuurlijk tegen calamiteiten verzekeren.
 
Het is de bedoeling dat u zich vanaf medio juli kunt gaan aanmelden.
U kunt dan via de website van de stichting www.duurzaamwierdenenter.nl naar de website van Greencrowd. Daar komt u op een afgeschermde pagina waarop alleen inwoners van Wierden kunnen intekenen voor het gewenste bedrag. De betaling is simpel geregeld. Op de site van Greencrowd kiest u het bedrag dat u wilt investeren waarna u betaalt met ideal (vanaf medio juli dus).
 
Een belangrijke vraag is welke opties wij gaan aanbieden.
Op dit moment denken wij aan looptijden van 5, 10 en 15 jaar met rentepercentages rond de 3%.
Daarnaast willen wij speciaal voor uw (klein)kinderen een aantrekkelijk product aanbieden om zo de betrokkenheid met duurzaamheid en ons zonnepark al op jonge leeftijd te stimuleren (een duurzame zilvervloot zeg maar).
 
Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met uw ideeën en wensen.
Daarom organiseren we op 8 mei een inspraakavond / Meet Up waarop we met geïnteresseerde bewoners van gedachten willen wisselen over onze plannen. De bewoners die zich op de website van het zonnepark hebben aangemeld als belangstellende voor de crowdfunding hebben we hiervoor uitgenodigd.

Daarnaast hebben we twee informatieavonden gepland, te weten op 6 en 11 juli. We zullen u daar later nog over informeren.
Als u nu al vragen heeft of wilt reageren op onze plannen dan kunt u mailen naar Miranda Scheffer: miranda@duurzaamwierdenenter.nl
Verzoek aan degenen die overwegen om meer dan 10.000 euro te investeren!
Als u van plan bent om een groot bedrag te investeren dan komen wij graag met u persoonlijk in contact. Wij verzoeken u om hiervoor te bellen met Kees van Dorth tel. 0546- 723117.
 
Contracten worden getekend
 
We komen nu in de fase dat er contracten getekend gaan worden met alle betrokken partijen.
Een belangrijke overeenkomst die we gesloten hebben is de pachtovereenkomst met de gemeente. Hierin is geregeld dat de stichting de grond huurt van de gemeente. Wij hadden om een lange looptijd van 15 jaar gevraagd. Wij waren aangenaam verrast dat de gemeente bereid was om ons de grond voor 25 jaar ter beschikking te stellen. Dit geeft ons voor de hele exploitatieperiode zekerheid op dit punt.
Ook zijn we zeer vereerd dat de burgemeester zelf de akte bij de notaris is komen tekenen.
Het feit dat we als projectgroep zo voortvarend te werk kunnen gaan is mede te danken aan de constructieve opstelling van onze gemeente. Wij hebben frequent overleg met de betrokken ambtenaren en ervaren alleen maar een coöperatieve betrokkenheid.
Wij waarderen dit zeer. 
We hebben de overeenkomst met hoofdaannemer B&W getekend die nu de zonnepanelen gaat bestellen.
Daarnaast hebben we de aansluiting van Enexis en de transformatoren bij Anexo besteld. Dit is nodig vanwege de lange levertijden.
Ook zijn er overeenkomsten getekend met energiebedrijf Qurrent die onze stroom gaat kopen.
Deze belangrijke stappen zijn nu al nodig om een krediet bij de bank te kunnen krijgen.
Ook hebben we een contract getekend met administratiekantoor Cijfermeester die de administratie van de BV gaat voeren.


CijferMeester

Wij hebben een hek (kleur groen natuurlijk) besteld bij HBA in Holten. Het hek wordt geplaatst in week 20. We gaan dan met een groepje vrijwilligers zelf het hekwerk vastschroeven aan de staanders. Als u het leuk vindt om een handje mee te helpen neem dan contact op met Miranda Scheffer tel. 06-54341621.

Nu maar duimen dat de kredietverlening rond komt!
Wij houden u uiteraard op de hoogte!


 
Komt u ook! 
De inspraakavond / Meet Up vindt plaats bij de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter aan de Gildenweg 8a in Wierden op 8 mei en duurt van 19:30 uur tot circa 21:30. U kunt zich tot 3 mei aanmelden bij onze contactpersoon Miranda Scheffer op haar mailadres: miranda@duurzaamwierdenenter.nl  

Op dit moment ontvangen al 530 vrienden van ons zonnepark de nieuwsbrief.
Heeft uw buren of vrienden die ook benieuwd zijn naar onze plannen, dan kunnen zij zich geheel belangeloos aanmelden op de website www.zonneparkwierden.nl.

Met duurzame groeten van,

Jan, Kees, Renko, Tonnie, Wil, Helga, Johan en Miranda

de bestuursleden van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter


 

Copyright © Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Ons mailadres is:
duurzaamwierdenenter@gmail.com

Wilt u ontvangst van deze nieuwsbrief wijzigen?
Dat kan hier of afmelden uit de verzendlijst.

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Gildenweg 8a
7641 AZ Wierden
0546-723117

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*